...เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์  
 


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์เปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์หลา พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคและกระเช้า (แบบเครนสลิง) ขนาดความสูงของกระเช้าไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด เครื่องยนต์คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ (มอก.2315-2551) สีรถและข้อความสัญลักษณ์ต่าง ๆตามความต้องการของผู้ซื้อพร้อมทั้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการรับเงิน โดยกำหนดจัดซื้อจำนวน 1 คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามที่ อบต.หนองสรวงกำหนด)
ราคากลางในการจัดซื้อ 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2555 เวลา 15.48 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 2388 ท่าน