หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 


นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 0821230192
 
 


นายสมควร โพธิ์มี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 087-1544104


จ.ส.อ.วีระชัย ชมภู่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 082-1656553
 
 


นายชาติชาย ทองคำดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 0992908840