หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2564) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไร ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 131 กรกฎาคม 2564) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จำนวน 2 โรงเรียน [ 10 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไร ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2564) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จำนวน 2 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างวันที่ 14 ? 30 มิถุนายน 2564 ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม 61,848 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสรวง จำนวน 12 เส้น (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสรวงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบเศรษกิจพอเพียง (โรงเรียนแก้จน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง ) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]

  (1)