หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.-58-002 สายบ้านหนองหญ้าปล้องถึงทางแยกดงตะเคียน ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง กว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารและน้ำ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง วันละ 3 มื้อ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่สำหรับแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564)กับโรงเรียน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564) ให้กับโรงเรียน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นยุง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3