หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัส 054-61-0004 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทต.หาดทนง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลักไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.หนองสรวง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด ๑๙ ที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด ๑๙ ที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด ๑๙ ที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๒๐๑ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,048