หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 


โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสร [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการทำขนมไทย&rdq [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 


โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมา [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
 
ผ้าทอ
 
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 418  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (16 มี.ค. 2565)    อ่าน 2674  ตอบ 1  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (24 ธ.ค. 2564)    อ่าน 8231  ตอบ 10  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 2663  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (23 มี.ค. 2564)    อ่าน 1221  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1717  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 2227  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 2525  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1937  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 2251  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 2841  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 4029  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 3868  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 2388  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3852  ตอบ 0  
 
 

 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่ว [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่องานจัดเก็บรายได้ อบต.หนองสรวง ประชาชนและผู้ประกอบกา [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่อง การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่ 1/2565 [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยส [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 24 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระ [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 82 
สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่องานจัดเก็บรายได้ อบต.หนองสรวง ประชาชนและผู้ประกอบกา [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองฉาง [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งนางาม นางสาวพรทิพย์ นาคสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม เข้าร่วมประชุมคณะ [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองแก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2, [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองขาหย่าง [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองขาหย่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง หลักเกณฑ์ ช่องทาง มาตรการคุ้มครอง [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พลวงสองนาง ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสนง.ปปง. [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.เขากวางทอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก เดินรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ทองหลาง เข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการ [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1070 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 มี.ค. 2566 ]
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ กม. มท 0804.6/ว1080  [ 13 มี.ค. 2566 ]

 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 ก.พ. 2566 ] 
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศั [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 056-532484
   ต่อ 9502
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 


 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553