หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 


การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้าง [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


กิจกรรมการรับชม รับฟัง การถ่ายทอดสดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 173 


กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก โรงเรียนอนุบ [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 141 
 

ผ้าทอ
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (13 ม.ค. 2564)    อ่าน 5816  ตอบ 10  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 609  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 1070  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 1401  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1262  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1211  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 1721  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (15 มี.ค. 2555)    อ่าน 1509  ตอบ 1  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (10 ม.ค. 2555)    อ่าน 1775  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 1958  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 3160  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 1894  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3350  ตอบ 0  
 
 

 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 95 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวด [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ [ 10 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 89 
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 70 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทำประชาคมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฟาร์มไก่ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 129 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 110 
อบต.หนองสรวงเข้ารับรางวัลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 148 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 125 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน ( [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 139 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน (ชุมชนฝั่ง [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 131 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 5 บ้านบ่อทับใต้ตำบลหนองส [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 152 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 142 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 5 บ้านบ่อทับใต้ ตำบลหนองสรวง [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 116 

สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้

ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
อบต.ดงขวาง ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายที [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
อบต.ทุ่งนางาม รูปถ่ายโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลาดยางในเขตตำบลทุ่งนางาม [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตมอบสิ่งของยังชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทองหลาง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิดเด็ดขาด [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าเข้าสระประปา หมู่ที่ 10 บ้านเ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ประชาสัมพันธ์เรื่องงดการเผาทุกชนิด [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขอความร่วมมือง [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณะ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 2,4 ตำบลหลุมเข้ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยคต ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขอความร่วมมือง [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์ ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สุขฤทัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมั [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขฤทัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว158 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว154  [ 27 ม.ค. 2564 ]

 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสรว [ 22 พ.ย. 2562 ]



จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมห [ 24 พ.ค. 2561 ]















 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 108 
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรร [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 123 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 083-001-8889
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 





เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553