หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 

ผ้าทอ
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 6376  ตอบ 10  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (23 มี.ค. 2564)    อ่าน 252  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 784  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 1332  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 1681  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1433  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1488  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 1900  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (15 มี.ค. 2555)    อ่าน 1749  ตอบ 1  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (10 ม.ค. 2555)    อ่าน 1921  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 3288  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 3314  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 2029  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3504  ตอบ 0  
 
 

 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2378/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2379/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2380/2564 เรื่อง มาตรการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมในช่วง [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2381/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึ [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศอำเภอหนองฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยวิสามัญ [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินฯ ชำระภายในเดือนนี้ [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศที่ว่าการอำเภอหนองฉางสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 15 จังหวัด [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
วิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 81 

สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้

ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ทุ่งนางาม มอบถุงยังชีพ [ 26 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินแจง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ของ ส.ส.เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และครอบครัวไทยเศรษฐ์ [ 25 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ทต.เมืองการุ้ง วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง นำโดยท่านนายก ผู้บริหาร และ [ 25 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งนางาม วันที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2564​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามได้ดำเนินการส่งผู้ติดเช [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งนางาม ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ์วัดน้ำวิ่งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา​ โดยสมาชิก​ [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เมืองการุ้ง วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง นำโดยท่านนายก ผู้บริหาร สมาชิ [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.เมืองการุ้ง ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) ฉบับที่ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสระ กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองสระ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สถานที่กักตัวผู้เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง โคว [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านไร่ มอบรถเข็บสำหรับผู้พิการ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองสระ ซ่อมเหมืองชำรุด [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]

 


ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิ [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิ [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิ [ 9 ก.ค. 2564 ] 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสร [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส4 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุม [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 083-001-8889
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 


 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553