หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 


การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้าง [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 103 


กิจกรรมการรับชม รับฟัง การถ่ายทอดสดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 227 


กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก โรงเรียนอนุบ [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 267 
 

ผ้าทอ
 
 
eating bananas taking cialis (17 เม.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (23 มี.ค. 2564)    อ่าน 62  ตอบ 1  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (13 ม.ค. 2564)    อ่าน 6062  ตอบ 10  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 669  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 1164  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 1522  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1341  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1327  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 1787  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (15 มี.ค. 2555)    อ่าน 1588  ตอบ 1  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (10 ม.ค. 2555)    อ่าน 1838  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 3195  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 3223  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 1951  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3412  ตอบ 0  
 
 

 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ทะเบียน 81-1003 อุทัยธา [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพั [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันไวรัสโคโรนา (COVI [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 121 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา๗้างเหมาซ่อมรถทะเบียน 80-9376 อุทัยธานี [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เลื่อยโซ่ยนต์ [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-9376 อุทัยธานี [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณ [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 81-1003 อุทัยธานี [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 

สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้

ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผลผู้ชนะการจัดจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสรวง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาทบทว [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองฉาง ประกาศ เรื่อง งดจัดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ห้วยแห้ง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยแห้ง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกลางดง กิจกรรมจัดทำเสวียนล้อมต้นไม้ ได้รับงบประมาณจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ทัพหลวง ผลการประเมินความพึงพอในของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ปี2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.คอกควาย โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่าง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง การขอรับบริการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านไร่ ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยคต มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ทัพทัน โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Training Center) [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ( [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]

 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสรว [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมห [ 24 พ.ค. 2561 ] 
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธาน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 116 
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธาน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยสภรณ์เนื่องในโอกาศพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ด [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 083-001-8889
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 


 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553