หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 

ผ้าทอ
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 5147  ตอบ 10  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 456  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 930  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 1280  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1047  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1067  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 1564  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (15 มี.ค. 2555)    อ่าน 1345  ตอบ 1  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (10 ม.ค. 2555)    อ่าน 1607  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 1711  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 2954  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 1769  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3225  ตอบ 0  
 
 

 
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม นมจืดพร้อมดื่ม UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดก [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 22 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายธง เนมีย์ - วัดบ่อทับ [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายธง เนมีย์ - วัดบ่อทับใต้ หมู่ [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1203 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหมู่ ๒ เขตติดต่อหมู่ ๕ [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหมู่ 2 เขตติดต่อหมู่ 5 ตำบลอุทัยเก่า [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสรวง จำนว [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
ราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบล หนองสรวง จำนวน 12 เส้น (ตาม [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ศพด.หนองสรวง มาศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งเเวดล้อม อบต.หนองสรวง [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
จัดซื้ออาหารเสริม นมจืดพร้อมดื่ม UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง ประจำปีก [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายบริเวณนานายสมหมาย กุสุโมทย์ หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ร่วมรณรงค์งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใ [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 69 

สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้

ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5746 อุท [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการโครงการขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายโรงสี-บ้านนายพบ ขยันกสิกรรม [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนเรียบคันคลองวังหน้าศาล ม.11 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองฉาง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 3 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองหลวง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทัพทัน เทศบาลตำบลทัพทัน เดินหน้าผลิตหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ตามมาตรฐานกรมอนามัย นำไปแจกให้ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.สุขฤทัย ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.สุขฤทัย มอบหน้ากากอนามัยให้กับพนังงานบริษัทบางกอกรับเบอร์อุตสาหกรรมรองเท้า สาขา(อุทัย) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.สุขฤทัย มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลห้วยคต [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขฤทัย [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.สุขฤทัย การรับแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลสุขฤทัย [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]

 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสรว [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมห [ 24 พ.ค. 2561 ] 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของ อปท [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 189 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 083-001-8889
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553