หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 

ผ้าทอ
 
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 4  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (16 มี.ค. 2565)    อ่าน 2238  ตอบ 1  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (24 ธ.ค. 2564)    อ่าน 7295  ตอบ 10  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 2164  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (23 มี.ค. 2564)    อ่าน 812  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1294  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 1820  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 2151  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1647  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1939  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 2390  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 3637  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 3496  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 2221  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3713  ตอบ 0  
 
 

 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
แนวปฏิบัติหลังตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด 19 [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่อง อบต.หนองสรวงปิดให้บริการชั่วคราว [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 74 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 57 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 50 
รายงานการเงินประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.หนองสรวงเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 101 
ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภา อบต.หนองสรวงรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภา อบต.หนองสรวงรับรองแล้ว ครั้งแรก ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 10 

สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้

ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสาธารณะ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณะ หมู่ที่ 3 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นท [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ทองหลาง กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการค่ายยุวชน คนคุณธรรม “ความดีทำได้ ด้วยใจเรา” ณ โรงเร [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งนางาม ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทุ่งนาง [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขฤทัย นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขฤทัย เรื่อง เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขฤทัย นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบเงินช่ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการวางท่อระบายนเ้ำหมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 10 บ้านเกษตรพัฒนา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
 
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]

 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 เม.ย. 2565 ] 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับกา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 056-532484
   ต่อ 9502
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 


 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553