หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 

ผ้าทอ
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (6 ส.ค. 2564)    อ่าน 6764  ตอบ 10  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (23 มี.ค. 2564)    อ่าน 484  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 975  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 1550  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 1888  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1510  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1678  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 2120  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (15 มี.ค. 2555)    อ่าน 1959  ตอบ 1  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (10 ม.ค. 2555)    อ่าน 1991  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 3356  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 3378  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 2093  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3575  ตอบ 0  
 
 

 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 36 
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4395/2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
การรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.หนองสรวง [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 120 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 96 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 75 

สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้

ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก การประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองขาหย่าง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลาง เพื่อใช้ในการร [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมยู.เอช.ที รสจืด เดือน ธ.ค.64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อน.ถ.๕๙-๐๐๓ ทางห [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.อุทัยธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
สถ.จ.อุทัยธานี นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.หาดทนง บริการเก็บสิ่งส่งตรวจ (โลหิต,ปัสสาวะ,อุจจาระ) เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการตามนัดข [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองยายดา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองไผ่ รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) และบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ [ 28 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]

 


จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 32 รายการ โดยวิ [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิล [ 1 พ.ย. 2564 ] 
ขอเชิญประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ชี้แจงการสนับสนุนและการดำเนินงานบริการสาธารณสุข [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วบผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวั [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 056-532-484
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 


 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553