หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
ผ้าทอ
 
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 379  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (16 มี.ค. 2565)    อ่าน 2636  ตอบ 1  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (24 ธ.ค. 2564)    อ่าน 8081  ตอบ 10  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 2605  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (23 มี.ค. 2564)    อ่าน 1172  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1670  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 2184  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 2480  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1897  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 2204  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 2790  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 3981  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 3816  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 2382  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3845  ตอบ 0  
 
 

 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่ว [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระ [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลู [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภา อบต.หนองสรวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภา อบต.หนองสรวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเส [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 27 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
ประกาศให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
ประกาศเรื่องการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสรวง [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 59 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ. [ 16 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 13 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 73 
สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
อบต.เนินแจง กำนดการประชาคมหมู่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมเข้า [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามโค [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองฉาง ร่วมกิจกรรมมัจฉาพาโชคในงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไทย ประจำปี พ.ศ 25 [ 4 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 30 
อบต.หนองฉาง งานป้องกันฯ อบต.หนองฉาง ปฏิบัติงาน [ 4 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 19 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.เจ้าวัด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.เจ้าวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามโค [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.เมืองการุ้ง วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายประสิทธิ์ เทียนนา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 21 
อบต.ทองหลาง ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.ทุ่งนางาม ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 17 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]

 


จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไร ชนิดถุง รสจืด [ 26 ม.ค. 2566 ]วัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไร ชนิดถุง รสจืด ขนาด [ 18 ม.ค. 2566 ] 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แ [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุท [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุข [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 19 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 056-532484
   ต่อ 9502
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 


 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553