หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 25 


โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประจำปี [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 56 


โครงการ “Big Cleaning Day” ชาวตำบลหนองสรวงรักษ์ความสะอาด ร่วมกับบ้านวัดโรงเรียน [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
 

ผ้าทอ
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 5391  ตอบ 10  
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 486  ตอบ 0  
การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 961  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (9 พ.ย. 2555)    อ่าน 1309  ตอบ 1  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (20 ก.ค. 2555)    อ่าน 1099  ตอบ 0  
ขอให้ติดโคมไฟสาธารณะ (28 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1089  ตอบ 0  
วัดสระสวัสดิ์ประดู่งาม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) (21 มี.ค. 2555)    อ่าน 1604  ตอบ 0  
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงเด็ดด่วนมากค่ะ (15 มี.ค. 2555)    อ่าน 1379  ตอบ 1  
สีฟ้าคลื่นทะเลเงียบ (10 ม.ค. 2555)    อ่าน 1648  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (4 ม.ค. 2555)    อ่าน 1801  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนวงสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ (16 ต.ค. 2554)    อ่าน 3035  ตอบ 6  
ขอบคุณผู้มีพระคุณ (6 ก.ค. 2554)    อ่าน 1795  ตอบ 0  
แผนที่ภาษี (5 พ.ค. 2553)    อ่าน 3255  ตอบ 0  
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ได้รับแจ้งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องทำอย่างไร [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ลดภาษี 90% สำหรับปีภาษี 2563 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีอะไรบ้าง [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีที่ดินแะสิ่งปลูกสร้างหรือการเรียกเก็บภ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 82 
หลักเกณฑ์ การ ให้สิทธิยกเว้นภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
เสาสัญญาณโทรศัพท์เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 

สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้

ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
อบต.วังหิน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมแ [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองสรวง โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวั [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง มาตรการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตภายใน [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ระบำ ประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จ [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]

 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสรว [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมห [ 24 พ.ค. 2561 ] 
การตอบเเบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 79 
ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำ งปม. และฎีกาเบิกเงินฯ ในระบบ e-LAAS [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 141 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 83 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ อน 00 [ 19 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 119 
รับเรื่อง
ร้องเรียน
โทร : 083-001-8889
 

 

  ท่านต้องการให้ อบต.หนองสรวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553