หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 


นายวชิระ ชมภู่
กำนันตำบลหนองสรวง
 
 


นายชวนากร นาคพุฒ
สารวัตรกำนัน


นายวีระ ศรีสด
สารวัตรกำนัน


น.ส.สุพัตตา จีนจรรยา
แพทย์ประจำตำบล


นางสาวนันต์ แก้วเกษ
ผู้ช่วยกำนัน


นายรังสันติ พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยกำนัน


นายพัศฎาภรณ์ สุระขันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางอัญชลี แถมพยัคฆ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2


นางชนาพร สุระขันต์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2


นายธนัญชัย รัตนโสภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3