หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวใหม่ มานะกิจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
 


นายสมจินต์ สุระมาตย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


นางสาวมาลัย สีดา
เลขานุการสภา อบต.หนองสรวง
 
 


นายเสถียร จินตกสิกรรม
สมาชิกสภา อบต.หนองสรวง หมู่ที่ 1


นางบุญมี ครุฑธา
สมาชิกสภา อบต.หนองสรวง หมู่ที่ 2


นายบุญยัง ภู่ระหงษ์
สมาชิกสภา อบต.หนองสรวง หมู่ที่ 3


นางสาว มาลัยสีดา
สมาชิกสภา อบต.หนองสรวง หมู่ที่ 5