หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  226,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2554 เวลา 15.24 น. โดย คุณ อรอุมา โฉมศรี

ผู้เข้าชม 4926 ท่าน