หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 ...เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
 
 
 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแผ้ว ทองคำดี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองส  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 11.55 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 129 ท่าน