หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 ...เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๒  
 

           ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒ จึงประกาศให้เจ้าของ     ที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.๒) ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชำระภาษี ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
๒. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.๑) ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ชำระภาษี ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
๓. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นแบบ (ภ.บ.ท.๕) และชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๒
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จึงขอให้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษี ตามเวลาข้างต้น ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนด
                  โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
             ณ  กองคลัง   อบต.หนองสรวง  ในวันและเวลาราชการ
                      “ภาษีทุกบาท พัฒนาชาติ พัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 13.46 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 46 ท่าน