หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน  2562   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชุนตำบลหนองสรวง  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา  จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก ประชาชน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเรือนและชุมชน และนำขยะที่เหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม  นำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆภายในพื้นที่  โดยมีนายอำเภอหนองฉางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ  ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม อบต.หนองสรวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2562 เวลา 13.23 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 123 ท่าน