หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 ...เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
 
 
 
โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน  2562   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชุนตำบลหนองสรวง  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา  จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก ประชาชน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเรือนและชุมชน และนำขยะที่เหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม  นำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆภายในพื้นที่  โดยมีนายอำเภอหนองฉางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ  ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม อบต.หนองสรวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2562 เวลา 13.23 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 89 ท่าน