หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลหนองสรวง  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  จะดำเนินการตราข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการ   ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      และจะดำเนินการจัดประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบล    หนองสรวง  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตราเป็นข้อบัญญัติตำบล  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายในเขต อบต.หนองสรวง  ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองสรวง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง    เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา  และสถานที่ ดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 17.18 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 30 ท่าน