หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน/ชุมชนและเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 21-24 เมษายน 2562 อบต.หนองสรวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน/ชุมชนและเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนำไปใช้ในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 25 ท่าน