หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฟาร์มไก่ บริเวณพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหนองสรวง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  อบต.หนองสรวง  ได้ดำเนินการจัด การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฟาร์มไก่ บริเวณพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น รพ.สต.หนองสรวง  ปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง และนายก อบต.หนองสรวงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล โดยมีประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนของหมู่ 5 และหมู่ 4 ตำบลหนองสรวงที่มีพื้นที่ใกล้เคียง  และหมู่ 1 ตำบลหนองยางเข้าร่วมประชุม  โดยได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับระบบการจัดการฟาร์มไก่โดยผู้ประกอบการ และชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างฟาร์มไก่โดยเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้โดยให้ยึดถือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด  หากละเลยไม่ปฏิบัติจะต้องถูกยกเลิกไม่ต่อใบอนุญาต

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2564 เวลา 11.47 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/31

ลำดับภาพที่ 2/31

ลำดับภาพที่ 3/31

ลำดับภาพที่ 4/31

ลำดับภาพที่ 5/31

ลำดับภาพที่ 6/31

ลำดับภาพที่ 7/31

ลำดับภาพที่ 8/31

ลำดับภาพที่ 9/31

ลำดับภาพที่ 10/31

ลำดับภาพที่ 11/31

ลำดับภาพที่ 12/31

ลำดับภาพที่ 13/31

ลำดับภาพที่ 14/31

ลำดับภาพที่ 15/31

ลำดับภาพที่ 16/31

ลำดับภาพที่ 17/31

ลำดับภาพที่ 18/31

ลำดับภาพที่ 19/31

ลำดับภาพที่ 20/31

ลำดับภาพที่ 21/31

ลำดับภาพที่ 22/31

ลำดับภาพที่ 23/31

ลำดับภาพที่ 24/31

ลำดับภาพที่ 25/31

ลำดับภาพที่ 26/31

ลำดับภาพที่ 27/31

ลำดับภาพที่ 28/31

ลำดับภาพที่ 29/31

ลำดับภาพที่ 30/31

ลำดับภาพที่ 31/31
<<
>>
X