หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


 
โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประจำปีงบประมาณ 2555  
 

โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท เพื่อส่งเสริมประเพณีหาบสำรับคาว-หวาน ประเพณีรำหน้านาค ประเพณีขบวนแห่นาค ประเพณีอุปสมบทนาคหมู่ ประชาสัมพันธ์ประเพณีดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้มีสืบไป โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2555 และจัดให้มีการประกวดขบวนแห่นาคขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองฉางและอำเภอต่าง ๆ ร่วมส่งขบวนแห่นาคเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทรำคู่

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2555 เวลา 10.16 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 3448 ท่าน