หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๑ วัน  ณ สำนักงานชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  โดยมีนางสุทัตตา  ทองคำดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องและถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ การเฝ้าระวังป้องกันและระงับอัคคีภัย การลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถช่วยเหลือตัวเองและชุมชนได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชน   จิตอาสาภัยพิบัติ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 14.15 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 88 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X