หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุ ที่เกิด ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ต้องมาลง
ทะเบียน ที่ อปท.ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ใน เวลา
ราชการ (16.30 น.)  เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินในเดือนถัดไปจากเดือนที่
มีอายุครบ 60ปี บริบูรณ์ ในปึงบประมาณ 2564 ถ้าไม่มาลง
ทะเบียนตามกำหนดเวลา จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะรับ
เงินเบี้ยยังชีพ ในงบประมาณ 2564

ส่วนรายเดิม ไม่ต้อง มา รับเงินต่อเนื่องได้เลย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 09.30 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 163 ท่าน