หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่  
 

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่
- เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการที่แสดงหรือติดตั้งป้ายได้ทราบข้อมูลเบี้องต้น
- เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ จะกำหนดให้ใช้บังคับ
- สำหรับป้ายที่ต้องเสียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 13.42 น. โดย คุณมัณฑนา สมัครเขตการณ์

ผู้เข้าชม 89 ท่าน