หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฟาร์มไก่ บริเวณพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหนองสรวง  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จะดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฟาร์มไก่ บริเวณพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
       ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่สนใจ และที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 10.52 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 72 ท่าน