หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น  
<<
>>
X
แผนการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจะดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ตามแผนการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 14.15 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 168 ท่าน