หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

อบต.หนองสรวง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เคยมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงทุกท่าน  
เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง  ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2565- 31 พฤษภาคม 2565 ตามช่องทางดังนี้
1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/ot0gum
2. สแกนคิวอาร์โค้ดด้านบน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 11.16 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน