หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่1/2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น. นางสุทัตตา  ทองคำดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ฉบับทบทวน  พ.ศ. 2565 และเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565โดยมี คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองสรวง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสรวง เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 14.06 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X