หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่เคยมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงทุกท่าน  เข้ามาทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ot0gum
2. Scan QR codeด้านบน เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 15.05 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน