หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


 
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงสามารถนำองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 15.33 น. โดย คุณ กนกทิพย์ อรชาติ

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X