หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562   10 ต.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศพด.หนองสรวง มาศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งเเวดล้อม อบต.หนองสรวง   4 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมรณรงค์งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา   2 ส.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลหนองสรวง   10 ก.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ   27 มิ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการรับสินบน   27 มิ.ย. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 รอบเดือนเมษายน (ตุลาตม 2561 – มีนาคม 2562)   31 พ.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6เดือน)   18 เม.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงประจำปี 2562 (ต.ค.61 - มี.ค. 62)   11 เม.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ ข้อ 205 (8) (9)   5 เม.ย. 2562 38
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13