หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 มิ.ย. 2561 227
หลักประกันสุขภาพ   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่ เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง   5 ม.ค. 2560 164
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ   12 ธ.ค. 2559 188
หลักประกันสุขภาพ   โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดีตลอดปี 2559   12 ธ.ค. 2559 207
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยา   12 ธ.ค. 2559 194
หลักประกันสุขภาพ   โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองสรวง ปี 2559    12 ธ.ค. 2559 235
หลักประกันสุขภาพ   โครงการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ    12 ธ.ค. 2559 213
หลักประกันสุขภาพ   โครงการร่วมมือร่วมใจนักเรียนปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร   12 ธ.ค. 2559 198
หลักประกันสุขภาพ   โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ/กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย สุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   12 ธ.ค. 2559 216
หลักประกันสุขภาพ   โครงการยิ้มสดใส ผู้สูงวัยฟันดี   12 ธ.ค. 2559 176
  (1)     2      3