หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 27 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ความพึ่งพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
นโยบายด้านคูุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 25 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปกิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10