หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดิอนแรก [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วันที่ 9 มีนาคม 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.หนองสรวง [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2