หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดิอนแรก [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
กิจกรรมการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วันที่ 4 ก.พ. 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
กิจกรรมการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วันที่ 17 มกราคม 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วันที่ 23 กันยายน 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดิอนแรก [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)     2