หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
จุดประเมินผลความพึงพอใจ ของ อบต.หนองสรวง [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
มาตรการ ลดขั้นตอนในการให้บริการ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ อบต.หนองสรวง [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของประชาชน [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์แลัเฟสบุ๊คของ อบต.หนองสรวง [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
  (1)     2