หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
จุดประเมินผลความพึงพอใจ ของ อบต.หนองสรวง [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 121  
 
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 133  
 
มาตรการ ลดขั้นตอนในการให้บริการ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 125  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ อบต.หนองสรวง [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของประชาชน [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 117  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์แลัเฟสบุ๊คของ อบต.หนองสรวง [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)     2