หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)