หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
   
 

  การกำจัดขยะมูลฝอย
 
ประชาชนกำจัดเองโดยวิธีเผาทำลาย และฝังกลบ
 
ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบล หนองฉางจัดเก็บ 2 หมู่บ้าน คือ
    - หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ
    - หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง
  การกำจัดสิ่งปฏิกูล
 
ประชาชนกำจัดเอง โดยจ้างเหมารถดูดส้วมของเอกชน
 
 
 
 
 
 
  ตำบลหนองสรวงมีถนนทางหลวงที่ผ่านตำบลและภายในตำบล คือ  
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3438 สายอำเภอหนองฉาง – อำเภอลานสัก
  2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333 สายอำเภอหนองฉาง – อำเภอบ้านไร่  
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2009 สายอำเภอหนองฉาง – บ้านท่าชะอม อำเภอทัพทัน
  4. ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและถนนคอนกรีตเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 21 สาย  
5. ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ( หมู่ 2 และหมู่ 3 )
  6. ถนนดินลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง จำนวน 14 สาย  
7. ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำคลองจำนวน 2 สาย คือ คลองทับเสลาล่าง และคลองลำห้วยขวี

ลำเหมืองไส้ไก่ จำนวน 16 สาย

คลองชลประทานผ่าน จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 จาก ต.ทุ่งโพผ่าน หมู่1, หมู่2, หมู่3 ถึง ต. หนองยาง และสายที่ 2 จาก ต.ทุ่งโพ ถึง หมู่4 บ้านหนองหญ้าปล้อง)

สระน้ำสาธารณะ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
  - หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
  - หมู่ที่ 4 จำนวน 4 แห่ง
  - หมู่ที่ 5 จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย คสล. จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
  - หมู่ที่ 4 จำนวน 3 แห่ง
  - หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำตื้น(สระเอื้ออาทร) จำนวน 50 แห่ง ดังนี้
  - หมู่ที่ 2 จำนวน 15 แห่ง
  - หมู่ที่ 3 จำนวน 2 แห่ง
  - หมู่ที่ 4 จำนวน 22 แห่ง
  - หมู่ที่ 5 จำนวน 11 แห่ง

บ่อบาดาล / บ่อโยก (เอกชน) จำนวน 111 แห่ง

ทำนบกั้นน้ำ (หมู่ที่ 3 ) จำนวน 1 แห่ง