หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ตำบลหนองสรวง มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา จำนวน 2 แห่ง คือ
 
                  วัด สถานที่ตั้ง                เจ้าอาวาส      พระสงฆ์ / สามเณร ( รูป )
  วัดหนองขุนชาติ
 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ
 
พระอุทัยธรรมนุวัตร ( มนัส )
( รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี )
23 / 48
 
 
  วัดบ่อทับใต้ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ พระครูศรีรัตนาภิรัตน์ 11/7  
           
 
 

ตำบลหนองสรวงมี โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเอง จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้
 
ชื่อสถานการศึกษา สถานที่ตั้ง จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนครู (คน)
           
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
(อุทิศพิทยาคาร)
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ
 
1,803
 
82
(ครูต่างชาติ 3 คน)
  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ 34 6  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองสรวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ 131 4
  โรงเรียนพระปริยัติอุทานอุทิศธรรมวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้
พระ 34 รูป /เณร 75 รูป 10  
  รวม   2,077 102  
 
 
 

ตำบลหนองสรวงมี โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเอง จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้
 
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน ชื่อสถานีอนามัย / สถานที่ตั้ง จำนวนบุคลากร( คน ) จำนวน อสม.( คน )
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ - - 17  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง - - 17
  หมู่ที่ 3 บ้านเนินเพิ่ม - - 13  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง - - 15
  หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้ 3 10  
กองทุนหลักประกันสุขในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่อบต.หนองสวรง ตั้งอยู่ที่ทำการอบต.หนองสรวง   17
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง จำนวนฉบับ / วัน คณะกรรมการผู้ดูแล/รับผิดชอบ
 
1 บ้านหนองหมอ ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายวชิระ ชมพู่
2.นายสำราญ ชัยวัน
3.นางเฉลียง รงค์ทอง
4.นายเสนาะ เหล่าแช่ม
5.นายวีระ ศรีสด
2 บ้านหนองสรวง ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายประดิษฐ จินตกสิกรรม
2.นายศักดิ์นรินทร มงคลไทย
3.นายสมจินต์ สุระมาตย์
3 บ้านเนิ่นเพิ่ม ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายสุภณสัคค ต้นทุน
2.นายชวน รัตนโสภา
3.นายสุเทพ ทิพวรรณ์
4.นายสมจิตต์ สุวาท
4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายเอนก วิศวชาติกุล
2.สมควร โพธิ์มี
3.น.ส.ฉันทนา กุสุโมทย์
4.นายเรียบ จินตกสิกรรม
5 บ้านบ่อทับใต้ ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายกำพล กองแม่
2.นายมนัส ขำเนินเพิ่ม
3.นายจำลอง อารคร
4.นางบุญสม โพธิ์ดี