หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเรณู สุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 056-532484 ต่อ 9503
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเรณู สุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 056-532484 ต่อ 9501


นายนที โทนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-532484 ต่อ 9501


นางสาวกรุณา แก้วธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-532484 ต่อ 9504


นายครรชิต คุ้มไพรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-532484 ต่อ 9505


นางสาวรุจิรา จินตกสิกรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 056-532484 ต่อ 9501