หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 


พันจ่าโทธนกร คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 056-532484 ต่อ 9503


นางเรณู สุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 056-532484 ต่อ 9501
 
สำนักปลัด
 


นายนที โทนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-532484 ต่อ 9501


นางอรอุมา โทนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจารุมล โตใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรินทร์นภา กสิวิทย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายกฤษฎา สุวรรณอาจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกิตติมา วาสนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ส.อ.วีระ ชุมโกมนต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย