หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 


นายวีรพงษ์ วิชัยรัตน์
ปลัด อบต.หนองสรวง


นางเรณู สุวรรณ์
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นายนที โทนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางอรอุมา โทนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจารุมล โตใหญ่
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวรินทร์นภา กสิวิทย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายธกรณ์เกียรติ เอี่ยวสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกิตติมา วาสนา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางกนกทิพย์ อรชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน