หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


นางเรณู สุวรรณ์
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นายนที โทนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางอรอุมา โทนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจารุมล โตใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรินทร์นภา กสิวิทย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายกฤษฎา สุวรรณอาจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกิตติมา วาสนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางกนกทิพย์ อรชาติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน