หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 551 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 549 ครัวเรือน
  ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2 ครัวเรือน คือ
 
นายเจตน์ จินตกสิกรรม บ้านเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง
 
นางสนาม บุญมา บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง
  ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างข้างทางมีครบทุกหมู่บ้าน
  ตำบลหนองสรวง มีระบบประปาให้บริการ 2 ระบบ คือ
 
ระบบประปาหมู่บ้าน (กรมโยธา) แหล่งน้ำใต้ดิน/บ่อบาดาล คือหมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 
ระบบประปาหมู่บ้าน (กรมทรัพยากรน้ำ) แหล่งน้ำใต้ดิน/บ่อบาดาล คือหมู่ 5 วัดบ่อทับใต้
 
ระบบประปาส่วนภูมิภาคเขตอำเภอหนองฉาง ให้บริการหมู่ 1, 2,3,5 และหมู่ 4 บางส่วน
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 เครื่อง ดังนี้
 
หน้าสถานีอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้
 
บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ (นายสุทัน เนมีย์)
 
หน้าที่ทำการ อบต.หนองสรวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 
บริเวณวัดหนองขุนชาติ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
 
บริเวณทางแยกเข้าบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 2
  โทรศัพท์ส่วนตัวใช้ครบทุกหลังคาเรือน